In en om het gebouw

Het gebouw waarin uw bedrijf is gevestigd kan door een calamiteit schade oplopen. De financiële gevolgen daarvan kunnen de bedrijfsvoering ernstig belemmeren. U kunt zich daartegen goed verzekeren.

Gebouwenverzekering

Deze verzekering wordt ook wel brandverzekering genoemd (naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was) of opstalverzekering. Naast het gebouw zelf zijn ook bijgebouwen, schuttingen en dergelijke meeverzekerd en vaak ook zaken als antennes en zonweringen. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd. De premie is afhankelijk van ligging, bouwaard en soort gebruik. Vaak wordt een eigen risico overeengekomen.

Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief meeverzekerde bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Inventaris- goederenverzekering

Inventaris en goederen vormen de kern van uw bedrijf. De waarde daarvan wilt u dan ook beschermen bij onder andere diefstal, brand en blikseminslag.

Reconstructiekosten

Een reconstructieverzekering dekt de financiële gevolgen van het verloren gaan van uw administratie door een calamiteit. Dit kan een ernstig en langdurig ontwrichtend effect hebben op uw bedrijf. De reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten van herstel van uw bedrijfsadministratie. Daarnaast vergoedt deze verzekering de kosten voor reconstructie van gegevens in geheugens van computers en andere elektronische informatiedragers. 

Glas

Glas is kwetsbaar. Zeker als u over een winkel, showroom of vitrine beschikt, is glasschade daarom een reëel risico. De glasverzekering vergoedt breuk van ruiten door vrijwel alle oorzaken alsmede de plaatsingskosten en noodvoorzieningen. Er is ook dekking voor schade aan glazen vitrines en toonbanken. U hebt tevens de mogelijkheid om speciaal glas zoals windschermen, gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren. Uw premie is afhankelijk van het aantal ruiten dat uw bedrijfspand telt.

Computer/elektronica

In uw bedrijfsvoering en administratie bent u dagelijks afhankelijk van computers en elektronica. Schade kan uw bedrijf daarom in de problemen brengen. De computer-/elektronicaverzekering vergoedt schade aan apparatuur. Als u dat wenst kan ook schade aan data en programmatuur worden verzekerd of de extra kosten die gemaakt worden om verdere bedrijfsschade te voorkomen. U kunt de verzekering zoveel mogelijk op uw eigen wensen afstemmen. Vrijwel alle apparatuur die zakelijk wordt gebruikt, kan worden verzekerd.

Milieuschade

Uw bedrijf kan te maken krijgen met bodem- of waterverontreiniging. Van milieuschade is al snel sprake, ook als u niet met gevaarlijke stoffen werkt. En de kosten van een sanering zijn vaak fors. Zorg en aandacht voor het milieu zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook bedrijven moeten steeds meer voldoen aan strenge milieu-eisen. Heeft u bijvoorbeeld een ondergrondse tank, dan bent u zelfs verplicht een milieuschadeverzekering af te sluiten.

Machine-breuk

Er hoeft maar een steeksleutel uit een borstzakje te vallen om in een bedrijf een machine of zelfs een hele productielijn stil te leggen. Ook een beoordelingsfout van een medewerker heeft soms ingrijpende gevolgen. En soms kunt u er niks aan doen, dan gaat er zomaar vanzelf iets stuk. Naast de materiële schade aan machines en installaties kan de bedrijfsschade tot zeer grote financiële gevolgen leiden. Voor al dit soort gevallen zijn de machinebreukverzekering en de machinebreuk bedrijfsschadeverzekering bedoeld.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen