Voor transport, vervoer & motorrijtuigen

Voor al uw motorrijtuigen is een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht. Niet alleen voor personen-, bestel- en vrachtauto’s, maar ook voor andere gemotoriseerde voertuigen. Tijdens het vervoer kunnen goederen beschadigd raken. Maar ook tijdens het laden en lossen of als de goederen tijdelijk opgeslagen zijn.

Goederentransportverzekering

Tijdens het transport van goederen kan er van alles misgaan, denk aan diefstal, brand en/of ongeval. Zorg voor zoveel mogelijk zekerheid met de goederentransportverzekering. U kunt kiezen uit verschillende zogenaamde condities, variërend van een evenementendekking waarbij alleen een aantal met name omschreven evenementen zijn verzekerd, tot een "all risks"-dekking waarbij alle soorten schade zijn verzekerd. De verzekering vergoedt standaard de kosten die zijn verbonden aan opruiming, berging en/of vernietiging van de goederen en schade aan hulpmaterialen.

Eigen Vervoerverzekering

Als u veel op pad bent met uw gereedschappen, loopt u het risico dat deze worden gestolen uit uw auto. Daardoor kan uw bedrijf schade worden toegebracht. Als gereedschappen 's nachts uit een bestelauto worden gestolen, kunt u de volgende dag niet aan het werk en gemaakte afspraken met uw klanten niet nakomen. De eigen vervoerverzekering draagt bij aan de financiële bescherming en continuïteit van uw onderneming. Zo verzekert u zowel de goederen die structureel in uw auto liggen als de goederen die u tijdelijk vervoert. De 24-uursdekking geldt dus bijvoorbeeld voor de vaste voorraad van een servicemonteur, maar ook voor de goederen die een detailhandelaar aan huis bezorgt.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsvervoerders met een brede dienstverlening lopen diverse risico’s. Een verzekering die zich specifiek richt op vervoerders is daarom geen overbodige luxe. Met de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kunt u uw risico’s op maat verzekeren. Bovendien krijgt u ondersteuning bij de schaderegeling en het verweer als u, als vervoerder of logistiek ondernemer, aansprakelijk wordt gesteld voor verlies of beschadiging van zaken van derden (zoals uw personeel) of bij vervoer van eigen zaken.

Motorrijtuigenverzekering

Iedereen die een motorrijtuig bestuurt, accepteert het risico schade te veroorzaken. U bent wettelijk verplicht een verzekering te nemen voor de schade die derden kunnen oplopen door uw motorrijtuig. 

U hebt een of meer personenauto's, bestelauto's of busjes die u zakelijk gebruikt. Deze vormen een behoorlijke investering. Als er iets gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen. Een zakelijke autoverzekering biedt u een uitgebreide dekking voor alle risico's, met een goede service en zo min mogelijk geregel. Er zijn drie hoofddekkingen: WA, WA met beperkt (mini-)casco en WA met volledig casco (all risks). En met aanvullende dekkingen kunt u uw autoverzekering helemaal op maat afsluiten:

  • Accessoireverzekering
  • Ongevallen inzittendenverzekering
  • Schade inzittendenverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering

Wagenpark

De wagenparkverzekering vergoedt schade aan wagenparken van personen-, bestel-en/of vrachtauto’s alsmede motoren. U kunt de verzekering afsluiten als er tien of meer voertuigen in het wagenpark voorkomen. De dekking en de premie worden afgestemd op de samenstelling van uw wagenpark, het soort vervoer, het vervoersgebied en het schadeverloop. 

Werkmaterieel- en Landbouwmaterieelverzekering

De aanschaf van werkmaterieel en/of landbouwmaterieel is vaak een grote investering. Een beschadiging kan daarom flink in de kosten lopen.

Aanhangwagenverzekering

Een aanhangwagenverzekering vormt een goede aanvulling op uw personen-, bestel- of vrachtautoverzekering. Deze verzekering dekt schade aan aanhangwagens als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, diefstal of brand. De aanhangwagenverzekering vormt een all risks dekking bovenop de verplichte WA-dekking, die al bij de verzekering voor het trekkende voertuig inzit. De aanhangwagenverzekering vergoedt schade die ontstaat door brand, storm, diefstal en aanrijding. 

Binnenvaartverzekering

Een binnenvaartverzekering biedt zekerheid voor de binnenvaart. Van averij aan uw eigen schip tot schade aan derden.

Garageverzekering

Garagebedrijven hebben te maken met specifieke risico’s. Als u zich daar als garagehouder niet tegen verzekert kan dat grote financiële gevolgen hebben. Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar ⁄ exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden⁄huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten op een garageverzekering of garagepolis is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog, natuur- en kernrampen.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen