DGA

Indien u als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal bezit, hebt u de mogelijkheid om pensioen op te bouwen door óf een reserve te vormen op de balans van de (werk)vennootschap óf een reserve te vormen op de balans van de holding.
 
De pensioenreservering mag ten laste van de winst worden gebracht en dat betekent direct een Vpb-voordeel. Uw fiscale pensioenreservering is als werkkapitaal aan te wenden, waardoor de afhankelijkheid van externe financiering beperkt wordt. 
 
Er zijn echter ook nadelen. Bij een onverhoopt faillissement hebt u kans uw pensioen kwijt te raken. Bij verkoop of overname van uw onderneming loopt u het risico dat de nieuwe eigenaar niet aan de pensioenverplichting kan voldoen. Ook bestaat de kans dat er uiteindelijk onvoldoende liquide middelen kunnen worden vrijgemaakt om uw pensioenverplichting over te dragen aan een verzekeringsmaatschappij. U zult zich dus als DGA goed moeten laten informeren om verzekerd te zijn van een goede pensioen regeling.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen