Arbodienst

Een arbodienst helpt u als werkgever bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbobeleid, zodat u aan de wettelijke arboverplichtingen voldoet. Een arbodienst adviseert u en neemt taken van u over op het gebied van:

  • Arbeidsomstandigheden;
  • Verzuimbegeleiding, reïntegratiebegeleiding;
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De Verzuimeconoom kan u ook helpen bij het regelen van uw arbodienst en zo een hoop werk uit handen nemen. U heeft in de meeste gevallen slechts één aanspreekpunt. In het geval van ziekte hoeft u bijvoorbeeld het ziektegeval alleen bij ons te melden en wij zorgen dat dit correct wordt doorgemeld naar uw arbodienst.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen