Bezava

Per 1 januari 2014 is de wet Bezava in werking getreden. Wet Beperking Ziekteverzuim Arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) Dit houdt in dat werkgevers dan ook voor hun tijdelijke personeel een gedifferentieerde premie betalen. Door deze wet is de WGA en de ZW ingrijpend veranderd. 

Wat is er veranderd?

De kern is dat er voor de WGA/ZW 3 'gedifferentieerde' premies komen:
1. De huidige WGA premie voor vaste medewerkers;
2. Een ZW-flex premie voor de ziekengeldlasten van flex personeel;
3. Een WGA-flex premie voor de WGA-lasten van flex personeel.
 
Voor grote werkgevers (meer dan 100 x de gemiddelde loonsom) gelden individueel voor de hele sector gelijke premies, terwijl voor de tussengroep een (hybride)mengvorm van individuele en sectorale premiedifferentiatie geldt.

Wie betaalt deze premie?

Het UWV is degene die de gedifferentieerde premie per 1-1-2014 bepaalt. De gedifferentieerde premie wordt vastgesteld aan de hand van de instroomgegevens van 2012. Dus voor iedere werknemer die in 2012 in de Ziektewet of in de WIA (vanuit de Ziektewet) is ingestroomd, krijgt de laatste werkgever de schadelast door belast, middels een verhoogde gedifferentieerde premie. Het UWV kijkt altijd de tijd minus 2 jaar voor het bepalen van de premie. Een goed beeld van de schadelast is dus essentieel.
 
Het UWV is bezig om brieven naar alle werkgevers te sturen met alle gegevens van ex-werknemers over wie premie betaald moet worden.
 
Let op: diverse deskundigen geven aan dat de kans op fouten bij het UWV 35% kan zijn. Het is dus zaak dat u dit goed controleert.
 
Heeft u vragen over de Wet Bezava? Neem contact met ons op, wij vertellen u graag in een vrijblijvend gesprek wat de wet voor uw bedrijf betekent.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen