WGA eigen risicodragerschap

Als ondernemer betaalt u aan het UWV een gedifferentieerde WGA-premie voor uw werknemers. Deze premie wordt onder andere bepaald door het historisch verzuimpercentage in uw bedrijf en verschilt hierdoor per bedrijf en bedrijfstak. U kunt er ook voor kiezen om WGA eigen risicodrager te worden. U brengt het risico dan over naar een verzekeraar. Dit is in veel gevallen goedkoper.

Eigen risico dragen

U kunt voor WGA flex vanaf het jaar 2017 ook eigen risico gaan dragen (alleen in combinatie met WGA-vast). Voor WGA-vast en ZW-flex was dat al mogelijk.

Eigen risicodragen ZW is al sinds 2003 mogelijk. Sinds dit jaar zijn daarin een aantal zaken veranderd:

  • Er is geen garantstelling meer nodig;
  • De berekeningssystematiek is veranderd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn om eigen risico te dragen. Werkgevers die eigen risicodrager ZW worden, hoeven de staartlasten niet ‘mee te nemen’. Deze blijven in het publieke domein. U mag dit risico zelf dragen maar u kunt het ook bij een verzekeraar onderbrengen. Wij hebben hier een uniek product voor dat u in veel gevallen een aardige besparing oplevert op uw sociale premies!

Eigen risicodragen WGA is mogelijk vanaf 2006. Vanaf 2014 zijn een aantal zaken veranderd:

  • Kleine werkgevers betalen vanaf 2014 een sectorale premie in plaats van een individueel gedifferentieerde premie;
  • Net als bij eigen risicodragen ZW, blijven de staartlasten WGA achter in het publieke domein. Wat niet verandert, is dat grote werkgevers wel de WGA staartlasten moeten meenemen. Er is gelukkig een uitzondering: per 2016 hoeven de WGA-flex staartlasten niet te worden af gefinancierd. Deze worden collectief gefinancierd. Dit heeft Minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer op 7 juni 2013 laten weten. Omdat bedrijven pas per 1 januari 2017 kunnen kiezen voor eigen risicodragen WGA flex, is dit een jaar opgeschoven.
  • In zijn brief van 22 juni 2015 heeft minister Asscher verder invulling gegeven aan de financiering van de staartlasten en de terugkeerpremie. Ongeacht de grootte van het bedrijf worden de staartlasten bij uittreding per 1 januari 2017 achter gelaten bij het UWV.
  • Vanaf 1 januari 2017 geldt ook een terugkeerpremie. Als een werkgever kiest voor het opzeggen van een WGA-erd verzekering, dan wordt de garantieverklaring ingetrokken en is het bedrijf minimaal 3 jaar verzekerd via het publieke bestel (bij het UWV).

Premie WGA

Het UWV verwacht dat de WGA-vast premie doorstijgt tot gemiddeld 0,6%. Dat is 20% hoger dan de huidige premie. Premiedifferentiatie voor werkgevers zal dus meer financiële impact krijgen. Ervan uitgaande dat grote werkgevers 4 x de gemiddelde premie betalen, wordt de maximum premie fors hoger. Voor kleine werkgevers is dat ongeveer 3. Jaarlijks wordt de premie van het UWV in september bekend gemaakt.

Onze specialisten kijken naar uw bedrijfssituatie en weten als geen ander wat het beste is voor uw bedrijf. Zo kunnen zij u voorzien van het beste advies.

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen