Disclaimer

Hoewel Kremer & Partners aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt Kremer & Partners geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Kremer & Partners geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Kremer & Partners geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.