Polisvoorwaarden

Op zoek naar polisvoorwaarden?

Ga naar polisvoorwaarden. Hier treft u alle voorwaarden aan van de verzekeringen die wij onderbrengen bij Mandaat Assuradeuren.

Voor polisvoorwaarden van alle verzekeraars, kijkt u dan op:

Polisvoorwaarden Online

Mandaat Assuradeuren

Mandaat Assuradeuren heeft de volmachten van diverse maatschappijen. Mandaat Assuradeuren accepteert verzekeringen en wikkelt schaden af zonder tussenkomst van desbetreffende verzekeraar.

De medewerkers van Kremer & Partners zullen de belangen van hun relaties behartigen. Het volmachtbedrijf Mandaat Assuradeuren zal de belangen van de verzekeraar behartigen, een en ander conform voorwaarden en instructies van betreffende volmachtgevers. Mocht er een situatie ontstaan waarbij met onderling overleg geen gewenst compromis werd bereikt, dan volgt behandeling in de volgende vier stappen:

  • overleg tussen de betrokken medewerkers. Indien geen oplossing dan;
  • overleg tussen de hoofden van de afdelingen. Indien geen oplossing dan;
  • informatie inwinnen omtrent de problematiek bij overige collega's / volmachtgevers / verzekeraars. Indien geen oplossing dan;
  • dossier voorleggen aan de directie om te komen tot een uiteindelijke uitspraak.