Het belang van een goede arbeidsongeschikheidsverzekering

"Wanneer ik mensen op verjaardagen spreek gaat het vaak over wat voor soort werk iemand doet. Ik kom regelmatig ZZP’ers tegen en ben dan altijd benieuwd, vanuit mijn rol als adviseur, hoe iemand zijn/haar risico’s heeft afgedekt. Een van de belangrijkste verzekeringen voor een zelfstandige is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Maar hebben alle zelfstandigen deze? In de praktijk blijkt dat lang niet iedereen het belang inziet van een AOV. De redenen die ik vaak hoor om de AOV niet af te sluiten zijn bijvoorbeeld: “het kost mij te veel geld” en “op het moment dat ik ziek ben keren ze (gedeeltelijk) niet uit!”. Maar kloppen deze uitspraken wel? Vanuit mijn rol als adviseur neem ik u graag mee in deze materie.

Belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bijna iedere ondernemer komt voor het dilemma te staan: ‘sluit ik wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af?’. Een AOV kan al snel hoog in de kosten oplopen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. En als ondernemer hoeft u meestal niet op steun van de overheid te rekenen; een vervangend inkomen zult u daarom als ZZP'er zelf moeten regelen.

Voor welke keuzes staat u?

Voordat er een keuze gemaakt kan worden voor het afsluiten van een verzekering is het van belang om eens te kijken naar het soort product. Welke keuze maakt u? Er zijn namelijk zoveel mogelijkheden, namelijk: een verzekering met een uitkeringsperiode van 2 of 5 jaar, een verzekering puur voor het afdekken van de woonlasten óf een volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook als u geen ondernemer bent, kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid verzekeren! Medewerkers die bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur zijn, lopen continu risico op de weg en hierdoor verzekeren ze zich vaak voor het risico van arbeidsongeschiktheid.

Verzekerd bedrag en eigen risico

Het verzekerd bedrag en het eigen risico spelen natuurlijk ook een grote rol in de premie. Wist u dat het verzekerd bedrag op de polis altijd bruto is en de premie jaarlijks mag aftrekken in box 1?
Als u de premies jaarlijks aftrekt in box 1, moet u uiteraard bij ziekte wel belasting betalen over de uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Risicoklasse

Verzekeraars vinden het belangrijk om het risico van het beroep goed te beoordelen.  Hierdoor vragen ze om een goede urenverdeling op te geven van de werkzaamheden. Met deze urenverdeling kan de verzekeraar beoordelen in welke risicoklasse u terecht komt. Hoe hoger de risicoklasse, hoe hoger de premie. Mocht u een verkeerde urenverdeling opgeven, kan dit discussie opleveren bij een eventuele uitkering. In de praktijk kom ik regelmatig tegen dat dit wijzigt. Het is raadzaam om jaarlijks om tafel te gaan met uw adviseur.

Verschillende dekkingen

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u kiezen voor verschillende dekkingen. Wilt u bij ziekte beoordeeld worden op basis van passende arbeid, gangbare arbeid of op uw eigen beroep? De premie is flink lager bij passende arbeid en gangbare arbeid dan beroepsarbeidsongeschiktheid, maar bij de uitkering wordt rekening gehouden met alternatief werk dat u nog kan verrichten. Bij enige uitleg van de tussenpersoon kiezen de ondernemers veelal voor een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering, daar ze bij ziekte geen beperkende uitkering wensen te ontvangen!

Daarnaast is er een groot verschil tussen een schade- en sommenverzekering. Bij een schadeverzekering wordt bij een ziekte gekeken naar de inkomenscijfers van de afgelopen 3 jaar.  Stel u heeft € 40.000,- bruto verzekerd en de afgelopen 3 jaar heeft u een gemiddeld inkomen van € 30.000,- bruto. Bij de schade verzekering wordt er dan € 30.000,- uitgekeerd. Bij een sommenverzekering wordt € 40.000,- uitgekeerd. Een verschil van € 10.000,- per jaar!

De groep met ZZP’ers

De laatste jaren zie ik de groep ZZP’ers steeds groter worden. Uit nood doordat ze door reorganisatie bij hun werkgever weg moeten en door bijv. leeftijd moeilijk elders terecht komen of dat medewerkers graag als ondernemer willen starten. Een aantal hiervan zet iedere maand een bedrag op een spaarrekening. Dit is natuurlijk goed, maar hiermee kunt u bij ziekte niet lang van leven. Voor deze groep is eventueel een combinatie van broodfonds met een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering een serieuze optie.

Kortom: het is van essentieel belang om voorafgaande aan het afsluiten van een AOV relevante advies in te winnen. Op die manier weet u zeker dat u de juiste verzekering afsluit en de risico’s afdekt die u wenst. Bij geen (goede) verzekering kunnen de gevolgen soms heel vervelend zijn.

Meer weten?

Benieuwd naar uw opties of wilt u kijken naar welke verzekering uw risico’s het beste afdekt? Ik ga graag in gesprek met u om uw risico’s in kaart te brengen. U kunt mij bereiken door te mailen naar erik@kremerenpartners.nl of te bellen op 0543 – 47 27 03. Tot snel!


- Erik Hartjes

Kremer & Partners”


Terug naar het nieuwsoverzicht